Specializujeme se na aplikaci DPH a Intrastatu v rámci Evropské unie i ČR. Působíme přímo na pracovišti klienta při rozsáhlých daňových projektech. Provádíme daňové audity. Zastupujeme klienty při daňových kontrolách. Vedeme účetnictví a všechny související agendy.
1

Vedení účetnictví a souvisejících agend

více
2

Příprava daňových přiznání a jiných podání

více
3

Poradenství

více
4

Specializované analýzy a dokumenty

více
5

Zakládání společnosti

více

Vedení účetnictví a souvisejících agend

Poskytujeme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví. Našimi klienty jsou malé a střední firmy z různých oborů podnikání.
V rámci vedení účetnictví nabízíme kompletní služby zahrnující i vedení dalších agend souvisejících s podnikáním.

Vedení účetnictví:
Na základě předaných dokladů klientovi zpracováváme kompletní účetnictví na dohodnuté časové bázi. Běžně se jedná o zpracování měsíční nebo čtvrtletní. Obsahem je také vedení evidence majetku a karet jednotlivých majetků, pokladny, banky a knih pohledávek a závazků. Výstupem je předání účetního deníku a požadovaných přehledů jako mohou být přehledy odpisů majetku, salda účtů, průběžných statutárních výkazů a analytických výkazů.
Vedení mzdové agendy:
Mzdovou agendu vedeme pro klienty v rámci zpracování účetnictví i samostatně pro klienty, kteří mají zájem pouze o vedení mzdové agendy z důvodu důvěrnosti daných informací a nutnosti vést tuto agendu odděleně. Zpracování mezd zahrnuje kompletní služby související s personalistikou. Postaráme se o veškeré přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení příslušnou zdravotní pojišťovnu a přípravu evidenčních listů důchodového pojištění. Výstupem této naší služby bude pravidelné odeslání výkazů na příslušné úřady, příprava výplatních pásek a příprava měsíčních přehledů jako podkladu pro případnou kontrolu.
Vedení daňové evidence:
Na základě předaných dokladů klientovi zpracováváme kompletní daňovou evidenci na dohodnuté časové bázi. Běžně se jedná o zpracování měsíční nebo čtvrtletní. Obsahem je také vedení evidence majetku a karet jednotlivých majetků, pokladny, banky a knih pohledávek a závazků. Výstupem je předání účetního deníku a požadovaných přehledů jako mohou být přehledy odpisů majetku, salda účtů, průběžných statutárních výkazů a analytických výkazů.
Vedení evidence pro účely DPH:
V rámci vedení účetnictví případně daňové evidence je samozřejmostí vedení evidence pro účely DPH, která splňuje požadavky dle zákona o dani z přidané hodnoty a zároveň kontrolních sestav a inventarizací účtů DPH. Jsme schopni poskytovat i externě přípravu kontrolních sestav pro DPH a tzv. rekonciliací.

Příprava daňových přiznání a jiných podání

Dle přání klienta nabízíme přípravu podkladů k daňovým přiznáním a přípravu samotných daňových přiznání. Níže naleznete přehled přiznání a jiných reportů, které zpracováváme.

Na základě předaných podkladů připravíme kompletní daňové přiznání pro podání v papírové nebo elektronické formě. V případě, že má klient zájem, podáváme přiznání za něho na základě plné moci.

Daň z příjmu fyzických osob:
Daň z příjmu právnických osob:
Daň z přidané hodnoty / Souhrnná hlášení / Intrastat:
Daň silniční:
Daň z nemovitosti:
Daň z nabytí nemovitých věcí:
Oznámení finančnímu úřadu:
Ostatní specifické výkazy:

Poradenství

Zastupování na úřadech státní správy:
Nabízíme zastupování na základě plné moci například v začátcích podnikání na základě živnostenského listu. Vyřídíme Vám registraci na všech příslušných úřadech a předáme Vám již všechny dokumenty, abyste mohli začít podnikat ve svém oboru a nemuseli se zatěžovat administrativou. Vyřizujeme registrace na živnostenský úřad, finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce a další povinné registrace.
Účetní poradenství – dohled:
Klientům nabízíme také dohled a revizi účetnictví/daňové evidence po skončení jím zvoleného období. Lze kontrolovat formální správnost dokladů, a zda splňují náležitosti dle zákonných předpisů. Nabízíme konzultace a zpracování účetních směrnic a jiných vnitropodnikových předpisů. V případě potřeby klienta poskytujeme poradenství ohledně nastavení účetního systému.
Daňové poradenství:
Daňové poradenství je poskytováno přímo osobou jednatele společnosti Ing. Petrem Moravcem. Jeho dlouhodobé zkušenosti z oblasti DPH z nadnárodních společností nám umožňují specializaci na mezinárodní aplikaci daně z přidané hodnoty a na problematické oblasti jako jsou řetězové obchody, aplikace směnného kurzu, DPH u vývozu a dovozu a další. Pro české firmy a podnikatele připravujeme všechny typy daňových přiznání. Optimalizujeme jejich daňovou povinnost a upozorňujeme na daňové novinky. Hlídáme termíny a plnění povinností našich klientů.
Konzultace v oblasti daňové evidence:
Nabízíme konzultace, kontroly a revize nastavení systémů, ve kterých je zpracovávána daňová evidence. Klientovi doporučíme optimální nastavení, aby nedocházelo k nadměrné administrativní zátěži, byly splněny legislativní požadavky a zároveň požadavky klienta na informace, které požaduje jako výstup z účetního systému.
Asistence při daňových kontrolách:
Asistujeme a případně zastupujeme klienty při daňových kontrolách a při kontrolách dalších úřadů. V případě, kdy dojde ke kontrole některým z úřadů státní správy, nabízíme klientům asistenci a přípravu podkladů k dané kontrole spolu s doporučeními, jak při konkrétní kontrole postupovat. V případě zájmu je možné dohodnout přímé zastoupení na úřadě státní správy.

Specializované analýzy a dokumenty

Poskytujeme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví. Našimi klienty jsou malé a střední firmy z různých oborů podnikání.
V rámci vedení účetnictví nabízíme kompletní služby zahrnující i vedení dalších agend souvisejících s podnikáním.

Kontroly účetních systémů a jejich nastavení:
Na základě předaných dokladů klientovi zpracováváme kompletní účetnictví na dohodnuté časové bázi. Běžně se jedná o zpracování měsíční nebo čtvrtletní. Obsahem je také vedení evidence majetku a karet jednotlivých majetků, pokladny, banky a knih pohledávek a závazků. Výstupem je předání účetního deníku a požadovaných přehledů jako mohou být přehledy odpisů majetku, salda účtů, průběžných statutárních výkazů a analytických výkazů.
Aplikace DPH na přeshraniční obchody v rámci EU:
Komplexnost problematiky intrakomunitárních obchodů je značná a neustále se vyvíjí. Nabízíme konzultace nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluv tak, aby nedocházelo k porušení evropské směrnice k DPH a lokálních předpisů členských států EU.
Finanční analýzy:
Pro vaši společnost zpracujeme kompletní finanční analýzu dle klasických finančních ukazatelů a navrhneme řešení pro zefektivnění zjištěných nedostatků.
Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU:
Zpracováváme žádosti o vrácení DPH ze všech zemí EU. V případě, kdy dochází k nákupu zboží nebo služeb v jiném členském státě EU, než ve kterém je klient registrován a dojde ke zdanění v místě nákupu a zároveň je toto zboží nebo služba specifikována zákonem, jako zboží nebo služba, ze které lze žádat vrácení DPH, zajistíme celý proces vrácení daně z jiného členského státu. Jedná se zejména o případy nákupu PHM, ubytování apod.
Mezinárodní zdanění:
Postaráme se o správné zdanění zahraničních osob pracujících v zaměstnání nebo podnikajících v České republice. Zároveň nabízíme poradenství pro občany České republiky mající příjmy z jiných zemí jak z EU, tak mimo EU.
Zpracování business plánů:
Podnikatelský plán může být požadován jako součást žádostí o dotace, úvěry či v jiných případech. Jsme schopni připravit podnikatelský záměr dle potřeb klienta a ve spolupráci s ním nachystat potřebné analýzy, které musí podnikatelský záměr resp. podnikatelský plán obsahovat.

Zakládání společnosti

Zajišťujeme založení společností s ručením omezeným tzv. „na klíč“. Dle přání a požadavků klienta, založíme společnost přesně dle přání klienta, která vznikne do několika dní od zadání klienta.

Zajišťujeme kompletní registraci pro začínající podnikatele jak z České republiky, tak pro zahraniční osoby. Jedná se o registraci osob samostatně výdělečně činných na všechny úřady, kde je OSVČ povinna se registrovat.

Společnost ACCENTAX s.r.o. vznikla v roce 2012 transformací z podnikání
na základě živnostenského zákona, která byla provozována od roku 2006.

Během osmiletého působení jsme v rámci naší poradenské činnosti získali zkušenosti s vedením účetnictví mnoha klientům z různých oborů podnikání od
stavebnictví po finanční poradenství nebo maloobchodní prodej.

Spisová značka:
C 75478 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
ACCENTAX s.r.o.
Sídlo:
Brno, Mutěnická 4138/11, PSČ 628 00
Identifikační číslo:
29363276

Jsme schopni poskytovat poradenství v českém a anglickém.

Veškeré analýzy a připravované dokumenty jsme schopni připravit v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Konzultant – Ing. Petr Moravec, MSc.

Od roku 2006 podnikání v oboru účetní poradce a spolupráce s menšími podnikateli zejména v oblasti finančního poradenství nebo v oblasti maloobchodu. Pětiletá praxe v nadnárodní společnosti v průmyslovém sektoru jako specialista na oblast DPH a jako konzultant nepřímých daní v nadnárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Absolvent Vysokého učení technického v oboru daňové poradenství a následně titul Ing./MSc. ve společném programu Vysokého učení technického a Nottingham Trent University v oboru European Business and Finance.

MSc. Daňový poradce, číslo evidenční 4876
M: +420 777 891 629
E: petr.moravec@accentax.cz

Účetní specialista – Bc. Lukáš Huml

Absolvent Mendelovi university na Provozně-ekonomické fakultě. Tříletá praxe na pozicích mzdového účetního a finančního účetního. Pokračující inženýrské studium v oboru podniková ekonomika.

Účetní asistent
M: +420 777 058 915
E: lukas.huml@accentax.cz

Kanceláře
Brno: Mezírka 1, Brno-střed, 602 00
Praha: Náměstí I. P. Pavlova 3, Praha 2, 120 00

Stanovení ceny za služby je velmi individuální a závislé na povaze práce.
Liší se, mimo jiné, pokud klient obchoduje se zahraničím, je plátce DPH, je
zahraniční osobou apod.

Pro stanovení konkrétní a přesné ceny je nezbytná konzultace a přesné informace
o společnosti nebo podnikání klienta. Poté klientovi poskytneme konkrétní
nabídku, která odpovídá přesně povaze vztahu mezi námi a klientem.

První konzultace a schůzky zdarma
Dále poskytujeme služby klientům podnikajících v oblasti strojírenství, služeb, vydavatelství:

Vladimír Pospíšil – obchod a prodej – strojírenství
Jan Ščepán – autoservis/pneuservis
PM Realstav s.r.o.
Ketanela s.r.o. – stavebnictví
Lueko s.r.o. – účetnictví
Silkeborg s.r.o. – pronájem nemovitostí
Mgr. Helena Koudelková – advokátka
     
Ing. Petr Moravec, MSc.

Daňový poradce
M: +420 777 891 629
E: petr.moravec@accentax.cz

Bc. Lukáš Huml

Účetní asistent
M: +420 777 058 915
E: lukas.huml@accentax.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace